Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số Quý 4 năm 2023

Bắt đầu
00H00
01/10/2023
Kết thúc
23H59
30/11/2023
Cuộc thi sẽ kết thúc trong
Cuộc thi đã kết thúc

THỂ LỆ

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số

trên mạng internet năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 03 /KH -STTTT ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình về việc Tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023; Quyết định số 31/QĐ-STTTT ngày 14/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi với những nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Đối tượng

Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Nội dung

Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng Chính quyển điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số:

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực
hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh triển khai thí
điểm mô hình Chính quyền số cấp sở, ngành tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0);

- Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh triển khai
thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0);

- Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2023;

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025;

- Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 20/1/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025;

- Các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh ban hành từ năm 2020 đến nay.

3. Hình thức tham gia dự thi

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet năm 2023 được tổ chức tại địa chỉ website http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi, chấm giải và tổng kết Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức thành Quý trong năm 2023 (Ban Tổ chức chấm giải theo từng kỳ và trao giải vào cuối mỗi kỳ thi).

- Quý 1: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 15/02/2023 và kết thúc vào ngày 30/3/2023

- Quý 2: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/4/2023 và kết thúc vào ngày 30/6/2023.

- Quý 3: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/7/2023 và kết thúc vào ngày 30/9/2023.

- Quý 4: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/10/2023 và kết thúc vào ngày 30/11/2023.

II. HƯỚNG DẪN DỰ THI

- Người tham gia dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại thông minh để tham gia Cuộc thi.

- Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/ hay truy cập vào trang chủ của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình có địa chỉ http://tttt.ninhbinh.gov.vn/ nhấp chuột vào biểu tượng “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023.

Bước 1: Người dự thi nhập đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ và tên (ký tự có dấu), địa chỉ hoặc đơn vị công tác, số điện thoại, email hiển thị trên phần mềm cuộc thi. Sau đó nhấp chuột vào phần “Tiếp tục”.

Bước 2: Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm (bằng cách lựa chọn 01 phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi) ở phần Trả lời câu hỏi. Sau khi hoàn thiện nhấp chuột vào phần “Tiếp tục”.

Bước 3: Sau khi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi tiếp tục trả lời 01 câu hỏi phụ là dự đoán tổng số lượt người tham gia dự thi trong kỳ. Sau đó nhấp vào mục “Hoàn thành”.

- Mỗi người được tham gia nhiều lượt thi. Khi tổng hợp kết quả, Ban tổ chức sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi không được tham gia dự thi.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia cuộc thi.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Các cá nhân đạt giải tại Cuộc thi mỗi kỳ sẽ được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

2. Số lượng giải thưởng được Ban Tổ chức trao mỗi kỳ gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích.

Cụ thể như sau:

- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận và tiền mặt 2.000.000 đồng;

- 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận và tiền mặt 1.500.000 đồng/giải;

- 03 giải Ba: Giấy chứng nhận và tiền mặt 1.000.000 đồng/giải;

- 04 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận và tiền mặt 500.000 đồng/giải.

IV. XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Tiêu chí xét giải thưởng (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống):

- Tiêu chí 1: Tham gia trả lời đầy đủ 10/10 câu hỏi;

- Tiêu chí 2: Có số lượng câu trả lời đúng nhiều nhất /10 câu hỏi;

- Tiêu chí 3: Thời gian hoàn thành nhanh nhất;

- Tiêu chí 4: Dự đoán chính xác nhất số lượt người tham gia dự thi.

2. Xác định người đạt giải:

- Sau khi kết thúc mỗi kỳ thi, Ban tổ chức sẽ xác định người đạt giải. Kết quả của mỗi kỳ thi được Ban tổ chức công bố trên website của Ban Tổ chức Cuộc thi tại địa chỉ http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

- Sau khi kết thúc kỳ thi, Ban tổ chức sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc thư điện tử (Email) với người đạt giải theo số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử (Email) đã đăng ký tham gia thi để hướng dẫn các thủ tục nhận và trao thưởng. Trong trường hợp Ban tổ chức không liên lạc được với người đạt giải hoặc người đạt giải từ chối nhận giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành xác minh các trường hợp khác thỏa mãn các tiêu chí đạt giải ngay phía sau để trao giải nhằm đảm bảo thay thế hợp lệ các trường hợp không được trao thưởng.

- Tất cả các bài dự thi của người tham gia Cuộc thi đều được hệ thống ghi lại để làm cơ sở đối chiếu, xác minh trong trường hợp cần thiết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này phục vụ cho “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023. Ban tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào Thể lệ này để tổ chức Cuộc thi. Các cá nhân tham gia Cuộc thi phải tuân theo những quy định trong Thể lệ này. Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung thể lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban tổ chức cuộc thi cập nhật trên địa chỉ Website http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

Trên đây là Thể lệ “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023. Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để Cuộc thi đạt kết quả thiết thực./.