Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số qua mạng Internet Kỳ 3 năm 2022

Tham gia
ngay
Bắt đầu
00H00
01/07/2022
Kết thúc
00H00
30/09/2022
Cuộc thi sẽ kết thúc trong
Đã kết thúc

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH -STTTT ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình về việc Tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2022; Quyết định số 13/QĐ-STTTT ngày 15/02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi với những nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Đối tượng

Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2. Nội dung

Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng Chính quyển điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số như:

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030;  Quyết định số 47/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành kế hoạch hành động triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số;

- Quyết định số 56/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022;

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030;

- Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Kiến trúc chính quyền điện tử cập nhật phiên bản 2.0; Mô hình tổng thể chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Khung chuyển đổi số cấp xã và Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng và các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh ban hành từ năm 2020 đến nay.

3. Hình thức tham gia dự thi

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet năm 2022 được tổ chức tại địa chỉ website http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi, chấm giải và tổng kết Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức thành 4 kỳ trong năm 2022 (Ban Tổ chức chấm giải theo từng kỳ và trao giải vào cuối mỗi kỳ thi).

- Kỳ 1: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 21/02/2022 và kết thúc vào ngày 31/3/2022

- Kỳ 2: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/4/2022 và kết thúc vào ngày 30/6/2022

- Kỳ 3: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/7/2022 và kết thúc vào ngày 30/9/2022.

- Kỳ 4: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/10/2022 và kết thúc vào ngày 15/12/2022

II. HƯỚNG DẪN DỰ THI

- Người tham gia dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại thông minh để tham gia Cuộc thi.

- Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/ hay truy cập vào trang chủ của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình có địa chỉ http://tttt.ninhbinh.gov.vn/ nhấp chuột vào biểu tượng “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2022.

Bước 1: Người dự thi nhập đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ và tên (ký tự có dấu), địa chỉ hoặc đơn vị công tác, số điện thoại, email hiển thị trên phần mềm cuộc thi. Sau đó nhấp chuột vào phần “Tiếp tục”.

Bước 2: Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm (bằng cách lựa chọn 01 phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi) ở phần “Trả lời câu hỏi”. Sau khi hoàn thiện nhấp chuột vào phần “Tiếp tục”.

Bước 3: Sau khi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi tiếp tục trả lời 01 câu hỏi phụ là dự đoán tổng số lượt người tham gia dự thi trong kỳ. Sau đó nhấp vào mục “Hoàn thành”.

- Mỗi người được tham gia nhiều lượt thi. Khi tổng hợp kết quả, Ban tổ chức sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi không được tham gia dự thi.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia cuộc thi.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Các cá nhân đạt giải tại Cuộc thi mỗi kỳ sẽ được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

2. Số lượng giải thưởng được Ban Tổ chức trao mỗi kỳ gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích.

Cụ thể như sau:

- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận và tiền mặt 2.000.000 đồng/giải

- 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận và tiền mặt 1.500.000 đồng/giải

- 03 giải Ba: Giấy chứng nhận và tiền mặt 1.000.000 đồng/giải

- 04 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận và tiền mặt 500.000 đồng/giải

IV. XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Tiêu chí xét giải thưởng (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống):

- Tiêu chí 1: Tham gia trả lời đầy đủ 10/10 câu hỏi

- Tiêu chí 2: Có số lượng câu trả lời đúng nhiều nhất /10 câu hỏi

- Tiêu chí 3: Thời gian hoàn thành nhanh nhất

- Tiêu chí 4: Dự đoán chính xác nhất số lượt người tham gia dự thi

2. Xác định người đạt giải:

- Sau khi kết thúc mỗi kỳ thi, Ban tổ chức sẽ xác định người đạt giải. Kết quả của mỗi kỳ thi được Ban tổ chức công bố trên website của Ban Tổ chức Cuộc thi tại địa chỉ http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

- Sau khi kết thúc kỳ thi, Ban tổ chức sẽ liên hệ qua điện thoại với người đạt giải theo số điện thoại đăng ký tham gia để hướng dẫn các thủ tục nhận và trao thưởng. Trong trường hợp Ban tổ chức không liên lạc được với người đạt giải hoặc người đạt giải từ chối nhận giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành xác minh các trường hợp khác thỏa mãn các tiêu chí đạt giải ngay phía sau để trao giải nhằm đảm bảo thay thế hợp lệ các trường hợp không được trao thưởng.

- Tất cả các bài dự thi của người tham gia Cuộc thi đều được hệ thống ghi lại để làm cơ sở đối chiếu, xác minh trong trường hợp cần thiết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này phục vụ cho “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2022. Ban tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào Thể lệ này để tổ chức Cuộc thi. Các cá nhân tham gia Cuộc thi phải tuân theo những quy định trong Thể lệ này. Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung thể lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban tổ chức cuộc thi cập nhật trên địa chỉ Website http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

Trên đây là Thể lệ “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2022. Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để Cuộc thi đạt kết quả thiết thực./.